- En stor og velfortjent belønning til havbrukskommunene

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

New Articles

I løpet av oktober vil havbrukskommunene i Trøndelag få flere millioner kroner inn på kontoene sine.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen mener landets oppdrettskommuner gjør en viktig jobb med å legge til rette for oppdrettsnæringen.

- I år og til neste år vil kommunene få en rekordstor belønning for innsatsen. Pengene kommer fra Havbruksfondet, som regjeringen har opprettet, forklarer Ingebrigtsen i en pressemelding.

54 millioner til Trøndelag

Nylig ble det klart hvordan første del av utbetalingen vil fordeles. 140 kommuner og 7 fylkeskommuner kan dele 2,25 milliarder kroner. I Trøndelag kan kommunene dele over 380 millioner kroner. Trøndelag fylkeskommune får over 54 millioner kroner.- Stortinget har bestemt at kommunene skal få en fast sum til fordeling i år og neste år. I år blir det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 blir det utbetalt 1 milliard kroner. Kommunesektoren vil få mer utbetalt i kroner og øre i år og til neste år, sammenlignet med perioden 2018-2019. Jeg vil derfor si at kommunene kommer svært godt ut, mener fiskeri- og sjømatministeren.


 

Stabile og forutsigbare inntekter

Stortinget har bestemt at kommunene fremover skal få 40 prosent av salgsinntektene, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig. Kommunene vil dermed få mer stabile og forutsigbare inntekter. Hittil har det vært høyst varierende hvor mye kommunene har fått.- Samtidig sørger vi for at storsamfunnet får noe tilbake, ved at 60 prosent av salgsinntektene går til staten. Alle som bor i Norge får nyte godt av at vi har havbruk. Mange av de viktigste velferdstjenestene i landet, som arbeidsledighetstrygd og sykepenger, finansieres av statskassen. Særlig koronasituasjonen har vist oss hvor viktig og verdifullt velferdssamfunnet er, mener Ingebrigtsen.

Aktivitet og arbeidsplasser

Han mener vi kan takke en lønnsom og fremoverlent havbruksnæring for rekordutbetalingen til havbrukskommunene.

- Dette gir incitamenter til å legge til rette for at havbruksnæringen kan utvikle seg videre og skape mer aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, avrunder fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen