Flyttet undervisningen om laks til Lakselva

Her prøver elevene å filme elvemusling. 

New Articles

Klassene i VG1 Naturbruk ved Guri Kunna videregående skole følger for tiden laksens gyting i Lakselva på Hitra.