Tilbakeblikket

Hedret for nydyrkingsarbeidet

New Articles

Ludvig Krangnes kjøpte eiendommen Storvågen med utsikt mot Bjørnavågen, i 1927. Han ble bureiser og med to tomme nevner, men med ukuelig vilje og tiltakslyst tok han fatt på nydyrkingsarbeidet. Spade, grev og stubbebryter ble redskapene.