Her kan det komme 40 boliger

New Articles

En reguleringsplan for Sjønhalsen på Frøya er nå lagt ut til offentlig høring. Det er Esse AS (Helge Stranden med flere) som er tiltakshaver, og planen er utarbeidet av ON arkitekter og ingeniører. Planen legger til rette for bygging av boliger i området nord og øst for Sjønhals kretshus. Det regulerte området er på 57 dekar, og det legges opp til bygging av inntil 40 boenheter.