Følg møtet direkte fra kl. 11

I dag skal tomtespørsmålet Ungbo avgjøres

New Articles

Hitra kommunestyre møtes i dag (torsdag 5. november) fra klokka 11. Som vanlig er det mulig å følge kommunestyrets møte her via web-tv.

Følg møtet direkte her (ekstern lenke til Hitra kommune).

Tidligere møter finner du her

Sakene som skal til behandling i dag er:

  • Delegeringsreglement 2020-2023
  • Eierskapsmelding 2020-2023
  • Økonomirapport 2. tertial 2020 Hitra kommune
  • Hitra Storkjøkken KF - Økonomirapport 2. tertial2020
  • Kommunalt bofellesskap for innbyggere med funksjonshemming. Bolig UNG.
  • Endringer i styresammensetning Hitra storkjøkken
Alle dokumentene kan lastes ned fra Hitra kommunes nettside