Meninger

- Jeg oppfordre alle pensjonister til flagge den dagen det blir en forandring her

Per Ervik 

New Articles

Lars (SV) og Sivert (Frp) vil løfte minstepensjonene.

Det nærmer seg valg. Pensjonistpartiet Hitra hilser dette utspillet fra Sv og FrP velkommen. Håper resten av partiene her også følger opp å blir med på dette.

Dette her er ikke noen ny sak da pensjonistene har tapt kjøpekraft hvert år siden pensjonsreformen ble innført og at forhandlingsretten med Pensjonistforbundet opphørte. Her er det ikke bare å løfte satsene for minstepensjonistene. Det er kjempeflott, men ikke hvis underreguleringen på 0,75% samt 10% som reguleres bort for at ektefeller/ bor sammen og deler hushold.

Derfor blir pensjonene mindre og mindre for hvert år for alle pensjonister, selv om vi får kompensert for pristigningen. Jeg kommer til å oppfordre alle pensjonister til flagge den dagen hvis det blir en forandring her.

Pensjonistpartiet er ikke representert på Stortinget i dag, men fra valget 2021 skal vi være der.

Ønsker Sivert og Lars lykke til og at Trøndelagsbenken viser muskler i denne viktige saken.

Mvh

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra