Avslutter oppholdsforbudet, åpner opp etter nyttår

Snart vil det være mulig å gå tur i vindkraftverket på Frøya. 

New Articles