Fant bekymringsverdige boforhold

Stiller seg spørsmålet om hvorfor smitteutbruddet på Hitra kunne få slikt omfang.

Bildet er fra mars 2020, da kommunedirektør i Hitra kommune Ingjerd Astad, Hitra-ordfører Ole Haugen, kommunedirektør på Frøya Beathe Sandvik og Frøya-ordfører Kristin Strømskag var samlet i Hitra rådhus for å planlegge beredskapen for koronaviruset. 

New Articles

Fredag hadde 92 personer på Hitra fått covid-19 siden utbruddet startet 17. desember, ifølge Hitra kommunes statistikk. Det tilsvarende tallet på Frøya er 14 smittede totalt, siden smitteutbruddet nådde Frøya lille julaften.