Helsehuset blir forsinket

New Articles

Morgendagens omsorg er under bygging på Bekken på Sistranda. Her kommer det helsehus med 28 sykehjemsplasser pluss 48 omsorgsboliger for heldøgns omsorg.