Villaks- og oppdrettskommuner er enige om navnet

New Articles

Hitra og Frøya har tidligere vært medlem i det som het regionsrådet for Orkdalsregionen. Dette samlet kommunene i det sørvestlige delen av Sør-Trøndelag, og var et forum for å fronte felles strategier for næring, samferdsel med mer.