Sletter regninga til Witzøe - kommunen tar alle kostnader

Gustav Witzøe 

New Articles

Som lokalavisa fortalte forrige uke, mener kommunedirektøren i Frøya at det riktigere er at kommunen har alle omkostninger ved reguleringen av Frøya flyplass.