Vil sette ned farten til 30

New Articles

Trafikksikkerhetsutvalget i Frøya tilrår at fartsgrensen på en kommunal vei på Uttian settes ned fra 50 til 30 km/t.