Skal fortsatt være et gratistilbud for besøkende

New Articles

Saken om hvordan Frøya kommunes båtplasser ved Guri Kunna skal disponerer, har vært til behandling i hovedutvalget HOAT.