Ole og Per i styringa

I kveld ble Ole Haugen gjenvalgt som Hitra-ordfører. Og Per Ervik ble enstemmig valgt som varaordfører
Politikk

Ole Haugen (Ap) sa i sin tale han han så lysere på å ta fatt på ordførergjerningen denne gangen, enn da han ble valgt for første gang for fire år siden. Selv hadde han fått erfaring med jobben, og han mente Hitra kommunes økonomiske situasjon er lysere nå, enn da han tiltredde for første gang.

Dag Willmann ble foreslått som ordfører av Høyre, SP og Venstre, men fikk kun disse partienes fire stemmer.

Ingen stilte motkandidat til varaordførerposten, og Per Ervik (PP) ble enstemmig valgt.

Og sammensetningen av formannskapet blir slik lokalavisa skrev tidligere denne uka: Ole Haugen, Per Ervik, Astrid Mortensvik (Ap), Einar Sivertsen (Ap) og Dag Willmann (H).

Torfinn Stub ble første vara for flertallskonstellasjonen. Også SV fikk sin eneste representant , Olav Athammer, med på siste varaplass til formannskapet.