Sjekk hvor mye kommunene bruker på kultur

Øykommunene på 49. og 85. plass av landets kommuner.
Kultur

Frøya kommune brukte 3.461 kroner pr. innbygger på kultur, Hitra kommune bruket 2.960 kroner pr. innbygger på kultur og Snillfjord kommunes kulturbudsjett tilsvarer 1.456 kroner pr. innbygger.

Det viser denne interaktiv oversikten (klikk deg inn i hovedbildet på artikkelen). Her kan du også se øvrige kommuner i fylket og landet forøvrig. Denne kulturpengebruken plasserer Frøya og Hitra på henholdsvis 49. og 85.plass i landsoversikten.

Norske kommuner brukte i gjennomsnitt 3,9 prosent av netto driftsutgifter på kulturformål i 2016. Dette er en økning på over 100 kroner per innbygger fra 2015.

Etter flere år med mellom 3,7 og 3,8 prosent av totale netto driftsutgifter til kulturformål i kommunene, viser tallene for 2016 en økning i kulturprioriteringen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt gikk 11,3 milliarder kroner i netto driftsutgifter til kulturformål. Det er første gang på flere år at det brukes mer til kulturformål, også i kronebeløp per innbygger.

Kommunene brukte 2.148 kroner per innbygger til kultur i 2016 mot 2 036 kroner i 2015. Selv om det er økning i delen til kulturformål siste året, ser en at før 2011 var delen godt over 4 prosent

Bykle i Aust-Agder brukte suverent mest til kulturformål i fjor med 18.445 kroner per innbygger. På andreplass følger Modalen i Hordaland der de brukte 15.104 kroner. Deretter følger Eidfjord i Hardanger med et forbruk på 13.516 per innbygger.

Blant de største byene topper Stavanger listen i pengebruk på kultur med 3.323 kroner per innbygger fulgt av Bodø med 2.778 kroner. Bare Tromsø og Trondheim ligger under snittet med henholdsvis 2.126 og 2.099 kroner.

Kommunene som bruker minst er Selje i Nordfjord med 292 kroner per innbygger, og Gaular i Sunnfjord med 608 kroner.