Underbudsjettert kulturhus

- Kultur koster

- Vi må bestemme oss hvor mye penger vi vil bruke på kultur, mener Remy Strømskag (H)

Remy Strømskag (til venstre) , Arvid Hammernes og daglig leder i kulturhuset Håvard Dyrø.  

Kultur

Lokalavisa fortalt i forrige uke om tertialrapporten til Frøya kommune, som viser at kulturetaten går med 1,5 millioner kroner i underskudd når to-tredeler av året er gått. Cirka en million av dette underskuddet er på driften av kulturhuset.


Kulturhuset går med tap

Rådmannen mener Frøya har fått for mange andre tilbud til at kulturhuset kan svare seg økonomisk.

 

Daglig leder i Frøya kultur- og kompetansesenter, Håvard Dyrø, møtte i formannskapet da politikerne behandlet saken i formannskapet. Han var tydelig på at virksomheten er underbudsjettert, gjennom at det er lagt inn en urealistisk forventning til inntekter.

- Våre kunder er mennesker som kjøper billetter. Dette er noe vi ikke kan styre. Vi bommet med budsjettet i fjor, og dette er ikke noe vi klarer å hente inn, sa Dyrø til politikerne, som i møtet valgte å ekstrabevilge 1,5 millioner kroner til kulturetaten.

Da kulturhuset ble prosjektert, ble det jobbet ut fra en målsetning om at det skulle skapes et konsept som gjorde at Frøya kultur- og kompetansesenter skulle bli det "første kommunale kulturhuset" som ikke gikk med underskudd.

Situasjonen tre år etter at kulturhuset ble offisielt åpnet, er at drifta ligner den i andre kommuner med kulturhus. Noe Remy Strømskag (H) pekte på under diskusjonen i formannskapet.

- Ingen kulturhus tjener penger. Kultur er ikke gratis. Det vi må ta stilling til, er hvor mye penger er vi villige til å bruke på det, sa Strømskag.


- Dette er musikk man kjenner på kroppen

Musikk som kjennes på kroppen, istemmer begeistret TSO-publikum.

 

Håvard Dyrø beskrev en situasjon der det ikke er penger til annonsering, og der det som er opplevelsessenter-biten har behov for reparasjoner det ikke er penger til.

- Det jeg vil er å drive et kulturhus med god og bred aktivitet. Nå er det økonomien som kommer foran alt.

I møtet ble det drøftet en bedre koordinering av tilbudene (Frøyahallene og kulturhus), og bedre innsalg av kulturhustilbudet til både egne innbyggere og besøkende. Et forslag om at kulturhuset bør peile seg inn på eventmarkedet, ble derimot lunkent mottatt.

- Det blir å rette seg mot det kommersielle, og konkurrere med de private bedriftene, sa Remy Strømskag.

- Min overordna tanke om kulturhuset er at det skal være et aktivt hus for alle sammen. Begynner man å drive et eventselskap spiller man på en annen bane, sa ordfører Berit Flåmo.