SalMar-fondet

39 lokale tiltak får penger fra årets fond. Her er oversikten

Grendalagene jobber aktivt med å integrere arbeidsinnvandrere i bygda si. Dette har også SalMar og Frøya kommune merket seg og gir penger fra årets fond til formålet. Bildet er fra lokalavisas reportasje om Klubben grendalag F.v.: Jorunn Skarsvåg, Lene Dahlø Skarvåg, John Fritz Helsø og Fredrik Johannesson.  Foto: Cecilia Brurok

Kultur

Pengene fra årets tildeling gjennom SalMar-fondet er nå fordelt. Lista er utarbeidet av Frøya kommune i samarbeid med gavegiver SalMar, etter søknad fra frivillige lag og organisasjoner. Nytt av året er at alle grendalag har fått 14.000 kroner hver.


- Viktig å kjenne naboene sine

Innvandring gjør Klubben til ei levende grend. Men jo større innvandringsmiljø, desto vanskeligere blir integreringsarbeidet.

 

- Årets tildeling blir nesten som en julegave, men regner det kommer godt med. Mange gode formål har fått støtte og vi har valgt å øke støtten til grendalagene fra tidligere år da vi spesielt vil belønne den jobben grendalagene gjør i forhold til integrering, sier seniorrådgiver Knut Arne Strømøy i Frøya kommune til lokalavisa.

- Etter avtale med SalMar vil fondet bli lyst ut i juni neste år. Vi skjerper inn på tilbakerapporteringen denne gang og alle som har mottatt penger må gi skriftlig tilbakemelding på at pengene er brukt til formålet det er søkt om. Skjer ikke dette kan de risikere å miste eventuell tildeling neste år. Eller er det en meget hyggelig å kunne bidra til et levende frivillig liv gjennom denne ordningen, noe SalMar har gjort gjennom en årrekke, sier Strømøy.


1

0

2

Bekken grendalagEtablering av ballbinge på Bekken

14 000

3

Dyrøy grendalagOppgradering av grendahus - varmepumpe

14 000

4

FAU Nabeita oppvekstsenterBygging av sykkelbane ved Nabeita oppvekstsenter

20 000

5

Sangmikrofoner

5 000

6

Frøya Eaglesbasketballer

10 000

7

Frøya golfklubbGolfsimulator - golfkøller utlån til barn/unge

10 000

8

Frøya IL - fotballgruppeGrasrottrener i fotball - kompetanseheving

5 000

9

Frøya IL - turngruppeSele for funksjonshemmede - basishall

60 000

10

Frøya klatreklubbAutomatisk sikrer

10 000

11

0

12

Frøya og Hitra tekwon-dooUtdanning av ny trener samt deltakelse i stevner

6 000

13

0

14

Frøya seniordansKurs i Trondheim 4 instruktører

1 500

15

Frøya SjakklubbKurs og reiseutgifter unge sjakkspillere

3 000

16

Frøya skolekorps3 stevner - instruktør - instrumenter

5 000

17

Frøya teaterlagTitranspel 2019 - kostymer, planlegging, adm

15 000

18

FrøyværingenJuleverksted/påskeverksted/strikkekurs - drift butikk

2 000

19

0

20

Grendalaget LyngblomstIsolering grendahus

14 000

21

0

22

0

23

Hitra og Frøya ornitoligiske foreningDrift Titran ornotologiske stasjon (TOS)

1 000

24

Hitra og Frøya hundeklubbKurse 2 hundetrenere

1 000

25

IGA FrøyaDrakter - deltakelse på Gibraltar 2019

40 000

26

Klubben grendalagoppparbeidelse av lekeplass ved Klubben grendahus

14 000

27

Mausund bedehuskapellRehabilitering av bedehus

5 000

28

Mausund grendalagOppgradering av veilys

14 000

29

Mausund ILBarnad dag under UTiHavet / Volleyballutstyr

7 000

30

Mausund seniordansKursing av instruktører

1 500

31

Nabeita ILRehabilitering av trimhytte

7 000

32

Nesset grendalagPlentraktor for uteområde

14 000

33

NMK FrøyaLøfteplattform i nytt klubbhus

20 000

34

Nordskag og Kverva velforeningFrisbeegolfbane

14 000

35

Oda fra HavetTribuner samt gjennomføring av spel

10 000

36

Sistranda mannskorLønn dirigent - drift

5 000

37

Skjønhals grendalagVedlikehold av grendahus

14 000

38

Sula grendalagEtablering av fiskeværsmuseum

14 000

39

Sørburøy velforeningnye veilys

14 000

40

Titran grendalagSøppelrydding i samarbeid med Nabeita skole

14 000

41

Trøndelag kysthistorisk museumInnventar Vingleia fyr

5 000

42

0

43

Uttian grendalagRenovering av kjøkken

14 000

44

Valen grendalagBadeplass ved Aunavatnet - lekeplass - trimrom

14 000

45

Wavescheer teamKurs for 4 trenere i Oslo

5 000

46

0

47

Frøya. NoPrisutdeling - artist

8 000

Sum

450 000