Hitterkvelden

Unge prisvinnere fikk to helt nye priser

F.v. Marit, Andreas og Rokas mottok prisene av ordfører Ole. Jo Maximilian var ikke tilstede under prisutdelinga. 

Kultur

Hitra kommune delte i kveld ut to helt nye priser under Hitterkvelden. Foran en helt fullsatt Hitrahallen ble den nye Flekkmarihåndprisen og Æ bryr mæ om dæ-prisen delt ut. Prisene består av diplom og en sjekk på kr 2.500 og de går til elever i grunnskole og på videregående skole. Skolene nominerer, og ungdomsrådet bestemmer den endelige prisvinner

Flekkmarihåndprisen:

  • Grunnskolen: Andreas Fjeldvær
  • Videregående: Marit Voldsund Fjeldvær

Æ bryr mæ om dæ - prisen:

  • Grunnskolen: Jo Maximilian Lie Rønningen
  • Videregående: Rokas Blidzius

Her er juryenes begrunnelserFlekkmarihåndprisen: Andreas Fjeldvær


Er kunnskapsrik og interessert i natur og miljø. Han vet mye om konsekvenser av forurensning, og han er opptatt av at vi alle må ta vare på naturen. Dersom han ser noen forsøpler naturen, forklarer han nøye hva som skjer med naturen når vi forsøpler den.

Han oppfordrer til å ta opp eget søppel. Han har vist stort naturengasjement ved å rydde i Reksafjæra på eget initiativ, ei av Hitras vakreste badestrender.


Flekkmarihåndprisen: Marit Voldsund Fjeldvær

Årets prisvinner brenner for miljøet og har gjort det lenge til tross for sin unge alder. På ungdomsskolen skilte hun seg tydelig ut ved å lage sitt eget kildesorteringssystem i klasserommet. Ofte avbrøt hun undervisning for å få kildesortert avfall fra friminuttet og hun gjorde det med hele klassen som publikum og med stor iver!

I tillegg til å ha fokus på lokale miljøtiltak er prisvinneren opptatt av de globale utfordringene vi står overfor i fremtiden. Prisvinneren har et politisk engasjement og miljøperspektivet står alltid sentralt når hun kommenterer viktige samfunnsspørsmål.


Hun fortjener denne prisen fordi hun tørr å rope høyt om hvor viktig miljøet er for oss her på Hitra, og i verdenssamfunnet for øvrig.

Hun har et EKTE engasjement og en unik evne til å få med seg mennesker i kampen for det gode. "


Æ bryr mæ om dæ» – prisen: Jo Maximilian Lie Rønningen

Han er en snill og grei kar. Han viser innsats og prøver å gjøre sitt beste hele tiden. Han er rettferdig, hjelper folk og tør å si ifra når noen blir urettferdig behandlet.

Han tør å stå for sine egne meninger, er ærlig og tør å si andre imot. Han engasjerer seg også i ulike frivillige organisasjoner. 

Han er med som Trivselsleder på u-trinnet, medlem i elevrådet, medlem i HUR og ung MOTivator på u-trinnet. En engasjert kar!


Æ bryr mæ om dæ» – prisen: Rokas Bliudzius


Finnes ikke en mer positiv person enn dette. Og er det mot absolutt ALLE!

Omgjengelig og omtenksom til alle, opptatte av at alle har det bra. 

Flink til å bry seg om sine medelever. God til å se ting og ta tak i ting.

Tar ansvar.

Alltid et ja og få og alltid behjelpelig enten det er til medelever eller lærere.

Tørr å stå fram, vises i elevmiljøet på en positiv måte. Godt forbilde.


Dette er er de nye prisene

Flekkmarihåndprisen:

Et høyaktuelt tema: Naturkvaliteter og arter går tapt hver dag – de har «den svakeste stemmen» - FN og det internasjonale samfunn mobiliserer for å redde Moder Jord – og vi har vel alle fått opp øynene for den forferdelige marine forsøplingen.

Vi trenger holdningsendringer – ikke minst vi voksne og eldre – og hva kan da være bedre enn å motivere og inspirere barn og ungdom

Hvorfor navnet Flekkmarihand: Jo, i 1999 bestemte kommunestyret at dette skulle være kommuneblomsten. Det er en liten skapning, med den eksotiske benevnelsen orkide - vi finner den overalt på Hitra – hvis vi har øynene med oss

Prisen tildeles barn og ungdom som har vist enestående forståelse og interesse for natur og miljø.

Dette må gjerne også ha framkommet gjennom egne initiativ for å engasjere flere til å få slik interesse egen innsats for å ta vare på naturen og miljøet


Æ bryr mæ om dæ - prisen:

Det ligger vel i betegnelsen hva man vil anspore til – kort og godt å bli bedre til å bry oss om hverandre, som medmennesker. Vi vet at dette settes på stadige prøver, behovet blir ikke mindre. Og her på Hitra, med så mange nye innbyggere, så blir antakelig temaet bare mer og mer viktig


Denne prisen tildeles barn og ungdom som har vist enestående omsorg og omtanke for andre. Gjerne på en modig måte, også slik at vedkommende framstår som et godt forbilde.