Losjen har holdt landstreff 22 ganger, men aldri har losjesøstrene vært så fornøyd som etter Hitra-treffet

Losje Sirius avholdt høytidsmøte som brukelig er ved Birgitta-treff. Samtlige 135 søstre fikk god plass i møtelokalet. Det var et høytidelig og godt gjennomført møte, skriver søstrene i referatet.  Foto: Alle foto: Birgitta Losje Sirius

Et uforglemmelig og historisk treff

Kultur

- Det har vært avholdt 22 Birgitta-treff i Norge, og tilbakemeldingene vi har fått er at dette var det flotteste de noensinne har vært med på.

Det forteller leder Marie A. Fagereng i Losje Sirius gjennom dette referatet:


REFERAT

Ei helg i sommer var det duket for Birgittasøstrenes årlige treff. Og denne gang ble det avholdt et uforglemmelig og historisk treff på Dolmsundet hotell i regi av Birgittalosje Sirius.

Birgitta eller St.Brigid har helgenstatus i Irland. St.Brigid ble født rundt år 452 i Irland. Brigid er blant de største og høyest ærede av de mange helgener som kaster heder over Irland. Rundt år 470 grunnla hun det første kvinneklosteret i Irlands historie på et sted som var kjent som Cill-dara, nå Kildare. Birgitta-losjen har sitt utspring fra det druidiske miljø i Norge.

Vår damelosje her på Hitra og Frøya heter Sirius. Sirius er den klareste stjernen på himmelen, og den mest lyssterke stjernen på jordens nattehimmel. Sirius er en dobbeltstjerne som består av to hvite stjerner. To stjerner synes vi så fint kan symbolisere vår to øyer, Hitra og Frøya. Derfor vårt navnevalg.

Sirius-søstrenepå Hitra og Frøya ønska velkommen til Birgitta-treffet 2018 ved å invitere til grilling os sosialt samvær. 

 

Mai 2017 fikk losje Sirius forespørsel om vi kunne være vertskap 2018. Undertegnede dro til Dolmsundet hotell, for å legge frem mitt «såkaldte» ærende, før jeg leste opp mailen til de andre damene. Etter å ha lest mailen, svarte hotelldirektøren Stian: No problem. Dette greier dere.

Hotellet ble bestillt til denne helga og hjulene kom nå i gang. Tilbake til Bergebygget i Fillan, der vi avholder våre losjekvelder annen hver onsdag. Nå begynte planleggingen med invitasjoner til Birgitta losjene . Det er Birgitta losjer i Sverige, Danmark, Tyskland, Norge og Island.

I våre utallige møter kom vi frem til på fredagkveld da alle tilreisende var kommet på plass, ble det grillaften i langhuset på hotellet. Lørdagsformiddag foreslo vi om noen av damene kunne tenke seg en liten båttur i Dolmsundet, noe vi skrev med på invitasjonene. Skulle på Hopsjøen allikevel for omvisning og lunsj. Påmeldingene kom, i alt 135 damer ville komme til Hitra. 90 damer ville gjerne på båttur. Vi kunne ikke drømme om slikt oppmøte!

 

Hotellet satte opp buss fra Trondheim sentralstasjon, Thorleifs bussreiser, som gikk retur på søndag. Om bord i bussen fikk våre gjester fått guiding utover, noe som ble satt stor pris på.

Der var satt opp telt, benker, bord og det storslåtte grillkjøkkenet har blitt satt opp til ære for oss, likeså provisoriske barer. Der var flere kokker som grillet deilig mat med allslags tilbehør. Noen satt i teltet, noen ute og noen satt i langhuset der det brant så godt fra grua. Sirius-søstrene ønska velkommen til Birgitta-treffet 2018.

I og med at så mange ønsket en båttur, stilte Nattseilerne ved Johan Marius, og Nordolmsvåg ved Geir og Kåre opp, slik at alle fikk være med ute på sjøen. Etter bespisning og historier ved Arve og Einar på Hopsjøen, gikk bussene tilbake til Hotellet.

Nå skulle losje Sirius avholde høytidsmøte som brukelig er ved Birgitta-treff. Samtlige 135 søstre fikk god plass i møtelokalet. Det var et høytidelig og godt gjennomført møte.

I og med at så mange ønsket en båttur, stilte Nattseilerne ved Johan Marius, og Nordolmsvåg ved Geir og Kåre opp, slik at alle fikk være med ute på sjøen 

 

Etter avslutning av møtet, skulle det serveres festmiddag. Bordene ble dekket opp, med nydelige blomster og lys. En fortreffelig middag ble servert. Vår lokale sang gruppe, Carpe Diem og Therese Ulvan underholdt med vakker sang. Samtlige gjester, 135 personer, fikk gave fra Therese i form av en CD. Dette ble godt mottatt.

Sirius-damene var engstelige på forhånd om vi hadde nok kaker til kaffe bordet. Gjestene fikk litt av et kakebord å beskue.

Etter denne historiske helga på Dolmsundet vil Losje Sirius si:

Dette var første( og siste) gang et Birgitta-treff ble avholdt på Hitra.

Aldri i Norges Losje historie vært så mange damer på ett slikt treff.

Losje Sirius er den første losje som avholdt et Høytidsmøte med så mange tilstede.

Har vært avholdt 22 Birgitta-treff i Norge, og tilbakemeldingene vi har fått er, dette var det flotteste de noensinne har vært med på.

Aldri opplevd maken til kakebord.

En stor takk til Dolmsundet Hotell ved Stian og hans mannskap, dere gjorde dette mulig for oss. Dere gjorde alt for alle. Kjørte gjestene med biler for den som hadde vansker for å gå, passet på så alle hadde det bra. Vi er dere evig takknemlige for alt dere gjorde for alle damene. Dette ble så utrolig vellykket, og vi er svært stolte, noe vi har god grunn til.

Losje Sirius ble startet 11. september 2011, og innstiftet 1 juni 2013. Vi holder til i i sokkelen hos Bergebygget i Fillan. Der har vi møter annen hver onsdag. Er det noen damer som ønsker mer informasjon, kan dere gå inn på web-sidene til Birgittalosjen. Kanskje dette er noe for akkurat deg? Der finnes navn på de som sitter i styret, og kan kontaktes.


På vegne av Losje Sirius

Marie A Fagereng, leder