Stor giverglede under Eldres dag sender mye penger til aksjonen

Kultur

I forrige uke var mange samlet til “Eldres dag” ved omsorgssenteret på Krokstadøra.

Det var eldrerådet som i sam-arbeid med omsorgssenteret inviterte til en trivelig samling i storstua hvor folk fra hele kommunen var representert.

Foruten god middag samt kaffe og kaker ble det mye underholdning, blant annet sørget Per Magne Forren for å skape god stemning blant de mange oppmøtte.

Snillfjordkoret. 

 

I tillegg var også Snillfjordkoret på plass for å spre sangglede blant tilhørerne.

Stor giverglede blant næringsliv og private sørget for at mange gevinster kunne loddes ut, og folk støttet godt opp om lotteriet som innbrakte over 13.000 kroner.

Pengene sendes til årets tv-aksjon som i år går til Kirkens Bymisjon.

Foruten mye underholdning, ble det også god tid til noe som for mange er like viktig, nemlig en god prat med gode sambygdninger.

Per Magne Forren skapte god stemning 

 

(Foto: Per Aastum)