Flere lokale hotell og serveringssteder vurderer å trekke hele tips-ordningen

Direktør Tor Johan Sagøy ved Hitra hotell Hjorten. 

Kultur

Fra 1. januar i år ble det innført nye regler for innrapportering av tips blant restauranter, hotell, barer og andre serveringssteder. Tidligere har tips blitt sett på som en gave til servitøren fra gjesten, men nå skal tips behandles på lik linje med andre lønnsgoder. Det vil si at tips skal skattes for, samt at det må betales arbeidsgiveravgift.