Trekker fram Frøyas skjulte kirkeskatter

Johan G. Foss 

Kultur

- Det er bevart overraskende mye gammel kirkekunst fra Frøya, forteller Johan G. Foss, som neste lørdag vil holde foredrag om Frøyas skjulte kirkeskatter.

 I Vitenskapsmuseet i Trondheim finnes flere kirkekunst-gjenstander fra Frøya som går helt tilbake til mellomalderen. En av dem, et krusifiks, er det laga en kopi av, som nå henger bak alteret i Sletta kirke.

I tillegg til dette krusifikset har Vitenskapsmuseet tre helgenskulpturer fra Frøya, skåret i tre. Det er to St. Olavs-skulpturer og en gruppeskulptur av typen «Anna sjøl tredje». Den framstiller Maria, Jesusbarnet og Marias mor, Anna – og her er det sistnevnte som er hovedpersonen!

I tillegg er det bevart en alterkalk fra mellomalderen. Den har vært i bruk i flere av kirkene på Frøya, i siste runde i Hallaren kirke. Det mest interessante med denne kalken er de seks bildefelta den har på stetten.

Alterkalk fra Hallaren kirke 

 

Alle disse gjenstandene går tilbake til katolsk tid, altså til før reformasjonen i 1537. Dette er svært interessante gjenstander, men de har vært lite framme i lyset. De siste åra er denne kirkekunsten blitt studert mer inngående, og mye ny kunnskap er kommet fram.

– Det er en glede å kunne trekke fram disse kulturskattene og formidle kunnskap om dem, sier Johan G Foss.

Han vil også trekke fram noen skatter fra tida etter reformasjonen: ei altertavle fra Sula fra 1704, og ei fantastisk lysekrone fra 1788, skåret i tre. Foss vil også nevne Fredrik 2.s bibel fra 1589, som det finnes et eksemplar av på Frøya.

Foredraget er i regi av folkeakademiet og i samarbeid med Frøya bibliotek.