Slik fordeles pengene til de frivillige

Kultur

Totalt har Frøya kommune avsatt 310.000 kroner i aktivitetstilskudd til frivillige lag og organisasjoner i år. 200.000 av disse er øremerket idrett/ aktiviterer for barn og unge, og fordeles av idrettsrådet.

Frøya formannskap har nå tildelt de øvrige pengene, og disse spres i stor grad til grendalag som har søkt.

Slik fordeles pengene:


Stølan Grendalag: 7000 kr

Skjønhals Kretslag:  7000

Bogøy Velforening: 7000

Sauøy Velforening:  7000

Uttian Grendalag: 7000

Sula Grendalag: 7000

Dyrøy Grendalag 7000

Titran Grendalag:  7000

Mausund Grendalag: 7000

Inntian Velforening: 7000

Sørburøy Velforening: 7000

Klubben Grendalag: 7000

Nordskag og Kverva Grendalag:  7000

Grendalaget Lyngblomst:  7000

Trøndelag Kysthistoriske Museum:  5 000

Mausund Seniordans: 1 500

Frøyværingen (gratis kurs i husflid for barn og unge)  1 500

Sangkoret Havdur (ny satsing på barn og unge):  5 000 kr