Gamle snøresteiner skal fortelle gammel fiskerihistorie

Etterlyser gamle søkkesteiner som er fiska opp fra havbotnen

Snøresteiner fiska opp på juksa, på ett drag, av Arvid Gulbrandsen, Kverva, på en fiskegrunn utafor Kya. Steinene befinner seg nå på Vitenskapsmuseet i Trondheim. De veier 1,6 kg og 1,3 kg. Begge var brukt som søkkestein på fiskesnøret. Foto: Vitenskapsmuseet. 

Kultur

Fosen historielag ønsker opplysninger om gamle søkkesteiner som er fiska opp fra havbotnen. Dette er steiner brukt som søkke på fiskesnøret. Disse snøresteinene er en interessant, men upåakta kilde til kysthistoria, sier Johan G Foss, redaktør av bind 2 av Fosens historie.