Nye tilskudd skal ivareta frivillige teatergrupper

Titranspelet: Livet på slutten av 1800-tallet var ikke bare et slit, det var også rom for fest og moro. 

Kultur

Nå kan lokale amatørteatergrupper søke tilskudd fra Kulturrådet. Tre nye tilskuddsordninger skal ivareta både frivillige teatergrupper og historiske spel.

– Målet er å gjøre det enklere å drive med amatørteater over hele landet, og vi håper å få mange gode søknader fra både lokale grupper og nasjonale aktører innen det frivillige teaterfeltet, sier direktør Kristin Danielsen i en melding fra Kulturrådet.


Fremkalte hele spekteret av følelser

Det var umulig å holde tårene tilbake når Krestine (Mona Reitan) skriker etter mannen og den 15-årige sønnen sin.

 

Alle de tre nye tilskuddsordningene har søknadsfrist i høst, og for ordningen amatørteateraktivitet i grupper er fristen allerede 3. september. Ordningen skal bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteater blant voksne, og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet.

– Denne ordningen gjør det mulig for unge å ta vare på engasjementet fra barne- og ungdomsteatre, kulturskoler og dramalinjer på skolen. Ordningen er ment å inspirere til å fortsette med teater og scene i voksen alder, også blant godt voksne, sier Danielsen.


 

Tilskuddsordningen historiske spel har søknadsfrist 3. desember. Denne ordningen skal bidra både til utvikling av nye spel, og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet.

– Historiske spel er med på å styrke kulturaktiviteten og egenidentiten i lokalsamfunn over hele landet, sier Danielsen.


Viser fram nye sider av historien

- Skyldspørsmålet er ikke det viktigste

 

– I tillegg er dette en teaterform som ofte fører til bred deltakelse og stort engasjement der de settes opp.

Også ordningen driftstilskudd for nasjonale aktører innen amatørteater har søknadsfrist 3. desember. Her er formålet å stimulere til amatørteatervirksomhet i nasjonale frivillige organisasjoner, og sikre forutsigbare driftsrammer for amatørteatervirksomheter.

Les mer her