Hele 18 fabrikker så dagens lys i Øyregionen

«Hermetikkens tid» er tema for årets Skarvsetta. 

Leder i Hitra historielag, Svend Sivertsen. 

Kultur

Ny årbok fra Hitra historielag er klar for utsending, forteller Svend Sivertsen, leder av historielaget. Årets tema er «hermetikkens tid» på Trøndelags-kysten.

Ei fyldig årbok på hele 170 sider forteller en historie som ble meget viktig for kystens befolkning. Det skapte stor aktivitet blant fiskere som satte sine teiner og leverte krabbe til mange små og mellomstore hermetikkfabrikker som ble etablert i en fart.

I det forrige århundre skjøt det opp hele 18 hermetikkfabrikker i øyregionen. Noen av fabrikkene fikk kort levetid, andre ble hjørnesteinsbedrifter i sine nærområder.

Årboka omtaler dem alle. Den første fabrikken på Trøndelagskysten ble etablert på Kongensvoll i slutten av 1890-tallet, Kongensvold Hermetiske Fabrik. Det skulle bli mange framover på 1900-tallet, men stagnasjon og vanskelige markedsforhold for produktene, gjorde det problematisk og mange fikk kort levetid.

Den siste hermetikken ble sendt ut fra Titran Canning. Der avsluttes hermetikkhistorien i øyregionen ved den store brannen i 2011.

Kvinnene kom ut i arbeidslivet

Hermetikkens tid for øyregionen var da kvinnene kom ut i arbeidslivet. De ble etterspurt arbeidskraft. Kvinnfolka hadde vært heime, giftet seg, fått barn og hadde ansvar for hus og heim.

Med hermetikkfabrikkene opprant nye muligheter. Mange kvinner startet yrkeskarrieren ved krabbebordene der krabben ble rensket, pakket og hermetisert. De kunne hente egen lønn.


God oppslutning om Hitra historielag

Disse ble valgt inn i det nye styret.

 

For ungdom som søkte jobb fans ikke så mange alternativer. Noen reiste ut med fraktefartøyer på kysten, andre gikk i fiskebåten sammen med far og brødre. Noen få hadde såpass stor jordeiendom og gård at de kunne ta over heimgården og leve av den. Andre nyttet høve og ble fabrikkarbeidere, de fikk en fast arbeidsplass å gå til og mange ble veteraner og nøkkelpersoner på arbeidsplassen sin.

Utstilling

Det spesielle med «Skarvsetta 2019» er at Kystmuseet samtidig med lanseringa av årboka, har laget en omfattende utstilling over samme tema. Den åpner i museets lokaler lørdag 30. november.

Hans Jakob Westermann Farstad har hatt ansvaret for opplegget og samlet inn mye av bakgrunnsstoffet både til utstillinga og årboka, og boka skal benyttes som katalog for selve utstillinga. Det er også bakgrunnen til at årboka denne gangen er ekstra omfangsrik og tar med hermetikkfabrikkene på Frøya og i Snillfjord.

Redaktørene, Svein Bertil Sæther og Svend Sivertsen, retter en stor takk til alle som har vært med og bidratt med kildestoff og bilder til årboka og til utstillinga. De oppfordrer også alle som er interessert i lokalhistoria om å bli medlem i historielaget.

«Hermetikkens tid» er tema for årets Skarvsetta. 

 

Presenteres på lørdagstreff

Årboka skal presenteres på «Lørdagstreff» på Kystmuseet lørdag 30. november. Og medlemmer og andre interesserte oppfordres til å ta turen dit. Der vil medlemmene kunne få utlevert boka. Historielaget håper mange vil hente boka selv, for utsending pr. post har blitt veldig kostbart for laget.


 

Historielaget har egen nettside (www.hitrahistorielag.no) for nærmere informasjon og ev. medlemskap. Her har historielaget også en stor bildebase hvor du nå finner hele 800 gamle foto - og flere skal det bli.