- Håper at Frøya kommune også ser verdien i festivalen og opprettholder støtten

Direktør Stian Vatn (t.v.) ved Dolmsundet hotell og Helge Gåsø i Gåsø Næringsutvikling. 

Kultur

I dag skal Frøya kommunestyre avgjøre i hvor stor grad kommunen vil bidrø økonomisk til gjennomføring av Frøyafestivalen. Mens rådmannen innstilte på null kroner, "pyntet" formannskapet på det og vil støtte festivalen med 100.000 kroner. Men dette er likevel nærmere en halvering i forhold til sist år.