Få hitterværinger deltar på UKM

- Frøya er på hjemmebane, og Hitra er på bortebane

Kultur

UKM (Ung Kultur Møtes) har hatt en negativ utvikling på landsbasis de siste årene. Hvorfor vet man lite om, men det spekuleres om at andre visningsarenaer har tatt over - som f.eks YouTube og andre kanaler.