I gang med ny bok, denne gangen blir den litt annerledes

Bernt Fjeldvær  Foto: Terese Torgersen

Kultur

Forberedelsene til ny årbok for Hitra historielag og Kystmuseet er i gang. Årets utgave vil bli noe annerledes i og med at boka ikke vil inneholde ett tema som tidligere. Da historielaget hadde medlemsmøte nylig, redegjorde Bernt Fjeldvær i historielaget for opplegget, ideer og arbeidsmåter. Det åpnes for at de som har historier å fortelle, gamle bilder og annet materiell det er viktig å ta vare på, skal kunne få presentere dette i årboka «Skarvsetta 2020». Allerede har noen meldt interesse for å bidra med bilder og historiestoff, men det er fortsatt ønskelig at flere kommer på banen for å fortelle sin historie.

Svein Bertil Sæther og Svend Sivertsen blir redaktører også for årets utgave og vil gjerne motta bidrag, ideer og innspill.

Det ble videre orientert om bildebasen som historielaget bygger opp på nettet. Mellom 900 og 1000 gamle bilder er allerede lagt inn og delt inn i 15 forskjellige album/tema. Tilgjengelig for alle, bilder som på en kortfattet måte også forteller lokalhistorie. Viktig at vi sørger for et minimum av fakta knyttet til hvert bilde. Vi bør ha svar på hva, hvem, hvor og når, sa Svend Sivertsen som redegjorde for bildebasen. Han etterlyste større engasjement og flere bilder av alle kanter av Hitra. Ta kontakt med en epost, var oppfordringen.

Han nevnte også at historielaget har Facebook-gruppe med over 1600 følgere, der mange bilder legges ut, men ikke alle. Her er det god anledning til å be om kommentarer og opplysninger om bilder hvor svar ikke er åpenbare. Flott at så mange som mulig benytter historielagets FB-side til å vise gamle bilder, og laget vil gjerne legge dem inn i bildebasen. Da må et minimum av fakta være kjent og innsender eller eier av bildet må oppgis. Gå inn på nettet og se www.hitrahistorielag.no/bilder

Kirkestedet Dolm har en sentral plass i Hitras historie. Her orienterte både Jørgen Fjeldvær og Magnar Ansnes fra Kystmuseet om arbeid som er gjort og som skal gjøres framover. Arkeologiske utgravinger er utført på Dolm sist sommer, og nå gjenstår tilrettelegging og skilting. Nye turstier i området er tegnet inn på kart og vil bli merket og skiltet i nær framtid.

Det er både offentlige og frivillige grupper som jobber godt for å ivareta det gamle kirkestedet på beste måte. Viktig at det blir et godt samarbeid på tvers av grupper og etater for å nå felles mål.

Historielaget har fått spørsmål om slektsgransking og hvordan komme i gang med dette som mange oppfatter som komplisert. Tor Lund, som representerte Hitra og Frøya slekt & data, redegjorde for temaet og hva som kan gjøres og hvordan man kan komme i gang. Hans forening er ikke så tallrik, men interessen i gruppa er stor og de samles en gang i måneden. Lund fortalte om programvare som fins på nettet, om nettsteder en kan søke på for å finne slekt og personer. Dersom interessen er til stede så kan Hitra og Frøya slekt & data, bistå med kurs for nybegynnere.

Refr.