Årsmøte

Nytt styre i historielaget

Svend Sivertsen fortsetter som leder i historielaget. 

Kultur

Årsmøte i Hitra historielag

Historielaget gjennomførte sitt årsmøte i uka som gikk etter at det hadde blitt utsatt som følge av korona-bestemmelsene. Nå satt de frammøtte med god avstand i Meierisalen og alt gikk greit.

Årsmeldinga vitner om god aktivitet. Det er årboka «Skarvsetta» som er det største prosjektet for laget. I fjor var temaet «Hermetikkens tid», ei bok på 170 sider ble resultatet. Den tok for seg krabbehermetikken og de mange fabrikkene, noen store og mange små, som ble etablert i regionen fra den første i 1894 til den siste gikk opp i røyk i 2011. En interessant lokalhistorie er beskrevet, og den endte med at Kystmuseet har laget en større utstilling med samme tema.

Denne gangen har historielaget sett litt videre enn bare til Hitra. Krabbefabrikker i de ytre deler av Snillfjord, deler som i dag hører inn under Hitra kommune, er tatt med. Det er også et rikt antall som ble startet opp på Frøya i samme perioden.

Venneavtale

I fjor ble det også laget en venneavtale mellom historielaget og Kystmuseet. Den gir fordeler for begge parter. Blant annet gis historielagets medlemmer gratis adgang til arrangement i Kystmuseets regi. Historielagets medlemmer kan tilføre Kystmuseet nyttig lokalkunnskap og info når prosjekter skal gjennomføres. Blant annet vil det nå bli etablert samarbeid og kunnskapsutveksling i samband med registrering av gamle stedsnavn på Hitra. Noe arbeid er allerede gjort, men nye områder skal kartlegges og navnsettes.

Bildekvelder har blitt arrangert både på Ansnes og Akset, Innhitra. Gamle bilder ble scannet eller avfotografert, og lagt inn i en etter hvert omfattende bildebase som historielaget har lagt ut på www.hitrahistorielag.no, der fins nå over 1000 bilder og tekster. Laget ønsker at enda flere skal ta med gamle bilder som måtte dukke opp og kontakte historielaget eller Kystmuseet for scanning.

På Aunøya ble det i fjor arrangert treff for medlemmer og andre som ønsket å se og høre mer om øya og den fargerike historien. Svein Bertil Sæther hadde et meget interessant foredrag for de vel 60 frammøtte. En artikkel om historien ligger på nettsida til laget.Økonomien i laget er rimelig god. Laget mottar kulturstøtte fra Hitra kommune til drift, ellers er det medlemskontingenten som er den største inntektsposten. Den største utgiftsposten er produksjon og distribusjon av årboka. Laget har ca 300 medlemmer, der cirka halvparten bor utenfor Hitra.

Det nye styret

Valgkomiteen hadde gjort en grundig jobb og hadde sine kandidater klar tidlig i februar, i god tid før koronaen satte inn og laget krøll. Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:

Svend Sivertsen, leder, ikke på valg
Bernt Fjeldvær, nestleder, valgt for 2 år
Edel Øyen Myhren, kasserer, valgt for 1 år
Perly Helsø, styremedlem, ikke på valg
Geir Mosand, styremedlem, valgt for 2 år.
Eva Strømman Røvik, styremedlem, ny, valgt for 2 år
Stig Strøm Sæther, styremedlem, valgt for 2 år
Hans Jakob Farstad er Kystmuseets representant i styret. Velges av Kystmuseet.

Varamedlemmer:
Sonja Skaget, valgt for 1 år
Astrid Mortensvik, valgt for 1 år
Kolbjørn Bekkvik, valgt for 1 år

Som lagets revisor ble valgt Helge Strøm (2 år)


(Innsendt)