- En dag vi vil huske på i all tid

Familien til forfatteren Emil Herje fikk et begivenhetsrikt møte med Sula. I alt 18 familiemedlemmer var kommet for å gå i hans fotspor på Sula.

Familien til Emil Herje samlet foran Terna brygge med Edgar Paulsen som hadde satt melodier til Emil Herjes dikt. Paulsen i midten sammen med Ingrid Herje (t.h.) og kona Martha (t.v.). Omkring 50 personer var kommet for å høre Edgar Paulsen synge og fortelle om forfatteren Emil Herje på Terna brygge.  

Kultur

Det ble et rørende og solfylt møte med Sula for Emil Herjes familie sist lørdag. De har lenge hatt et ønske om å besøke Sula som betydde så mye for hans diktning.