I samme hus som fienden

Fem tidsvitner forteller om det lokale dagliglivet under krigen

Lokalhistoriker Ragnar Volden har bidratt med et godt stykke krigslitteratur for å skildre hvordan situasjonen var på Hemnskjela under andre verdenskrig.

Forfatter Ragnar Volden 

Kultur

I 1941 sto det plutselig et komplett artilleribatteri av tyske soldater på gårdstunet i Vorpebukta på Hemnskjela. Gården var den siste som var i drift og tyskerne konfiskerte nesten hele hovedhuset og tilhørende hus.