Stilte spørsmål rundt nyansettelse

«Er det kulturskolens oppgave å sørge for dirigent hos skolekorpset?»

Erlend Broholm i Hitra SV.  Foto: Terese Torgersen

Kultur

Spørsmålet ble stilt av representanten Erlend Broholm (SV) da Hitra kommunetyre nylig behandlet kulturenhetens plan for årene 2021-2024. Hitra kommune har lyst ut en fulltidsstilling som messingblåsepedagog. Deler av denne jobben innebærer å være dirigent i Strand skolekorps, som også bidrar med økonomi inn i stillinga.