Rørt til tårer over "Løkta"

Oppmøtet var upåklagelig, da sokneprest Knut Torfinn Øydna og organist Anne Grete Øydna holdt gudstjeneste på Halten den aller første dagen i august. Flere forlot fiskarheimen med klump i halsen og tårer i øynene.

Anne Grete Øydna, May Kristin Bremnes og Unni Helen Hattmyr (t.h) under framførelsen av "Løkta", som er skrevet av Tove Mathisen. Mange ble rørt av både teksten og framføringen. 

Kultur

Gudstjeneste på Halten er en sjeldenhet. Trolig fant forrige gudstjeneste sted i juni 2009, da William Blix ble båret til dåpen på Halten fiskarheim.