Se hva de fant under utgraving

- Hitra er et unikt sted for arkeologi, sier NTNU-professor.

Det gjør at rundt 100 arkeologer har svært gode minner fra Hitra.

Arkeologistudentene under graving. Foto: Rune Eian.  

Kultur

Arkeologiutdanningen fra NTNU Vitenskapsmuseet har gjennom mange år arrangert sine feltkurs på Hitra.

Her får masterstudentene trening i å være feltledere for gravningsstedet, med studentene på bachelornivå som mannskap. Blant annet var noen studenter på plass for å synliggjøre kulturminner på Brannhaugen.

Det ble også funnet en kanonkule og noen gamle mynter i en nedbrent prestegård på Dolm. Dette området har vært preget av mange branner og skal angivelig ha en forbannelse over seg.

- Derfor folk vil bli arkeolog [M1]

- Det gir elevene god trening i flere oppgaver og det er viktig at man får felterfaring flere ganger under studiene. Praktisk erfaring med undersøkelsesmetoder og ledelse av feltprosjekter er avgjørende ferdigheter i arkeologiutdanningen, sier professor Hein Bjerck ved NTNU og Vitenskapsmuseet.

- Dessuten er feltarbeid både spennende og motiverende. For mange er dette en viktig grunn til at man vil bli arkeolog,, fortsetter han.

 - Kjempegøy å være tilbake, forteller masterstudentene Skule Spjelkavik og Madelen Varga, som også var på feltkurs i Hitra som studenter på lavere grad.

- Hundre har vært på Hitra

Og disse NTNU-studentene er ikke de eneste ikke har vært her de siste årene.

 - Gjennom årene har vi kurset 364 arkeologistudenter på Hitra. Nittini av disse har fullført arkeologiutdanningen og arbeider i dag over hele landet. Alle disse  har hatt sitt første møte med feltarkeologien her på Hitra, og har viktige erfaringer og gode minner herfra. På Hitra kan man finne alt fra steinalderen til historikk opp mot livet i dag, så det er et unikt sted for arkeologi, sier Bjerck.

- Fant meisel fra steinalderen [M2]

Spjelkavik og Varga har vært på utgraving i nesten to uker når lokalavisa møter dem. Og har funnet flere steingjenstander som bekrefter tidligere funn, som ble oppdaget av tidligere studenter.

 - Vi har jo funnet hundrevis av gjenstander. Det er både små meisler av slipt bergart, og deler av flintredskaper med skarpe kanter, kniver, borspisser, høvelblad og skinnskrapere. Flintredskapene er fremstilt gjennom tilhugging, og vi finner mengder av små steinfliser som er avfall fra redskapsproduksjonen. Madelen Varga  viser fornøyd frem en liten meisel de har funnet. Den likner et lite hoggjern.

 - Selv om jobben vår er å finne lignende funn fra steinalderen som de gjorde her de siste årene, håper vi å finne noe helt annet. Det hadde vært veldig kult, flirer Spjelkavik.

 

Denne kanonkulen er bare en av flere funn NTNU-studenter har gjort på feltkursene sine. Foto: Kystmuseet/Rune Eian.  

Arkeologistudentene under graving. Foto: Rune Eian.