Ap og Høyre ville gå for formannskapets flertallsinnstilling, som gikk ut på at Frøya kommune ønsker å målrette si eventuelle festivalstøtte gjennom de to store musikkfestivalene - Frøyafestivalen og Jorddunst - blir lagt fast inn i budsjettet (med en korrigering av søknadsdatoen til 1. september)

Frp, Venstre og Sp ønsket på sin side å målrette sin støtte gjennom å legge den store familiefestivalen Frøyafestivalen fast inn i budsjettet, og at andre festivaler kunne søke og bli vurdert etterhvert.

Men etter et gruppemøte gikk Frp, Venstre og Sp derimot for SVs forslag, som vil at Frøya kommune viderefører sine nåværende retningslinjer til støtte til festivaler, men endrer fristen til 1. september sånn at eventuelle søknader foreligger før behandling av budsjett.

Frp, Venstre og Sp ville i tillegg ha med et punkt om at Suladagan og Sommersula 2012 får 50.000 kroner i støtte. Det vises til at Utihavet på Mausund også fikk 50.000 kroner i støtte. Beløpet tas fra tilleggsbevilgning.

SVs forslag ble vedtatt med 12 mot 10 stemmer.

Frøyafestivalen og Jorddunst har tidligere fått økonomisk støtte fra kommunen.