Redaksjonen i TV2s morgensending «Godmorgen Norge» ba om seernes hjelp til å bestemme hvor i Sør-Trøndelag de burdelage reportasje. Nå er avstemmingen over, og seerne var ikke i tvil. Frøyasanket hele 60.824 stemmer, og gikk seirende til topps foran Råkvåg som fikk49.617 stemmer. Stedene som ikke nådde helt opp var Selbu, Løkken Verk ogStokkøya.

Beskrivelsen av Frøya på TV2s nettsider tyderpå at Bogøyvær kan forvente besøk av reportasjeteamet.

«På Frøya kan du øyhoppe mellom øyeneMausund, Sula og Bogøyvær. På Bogøyvær er det bilfritt, og all «trafikk» påland skjer med trillebår, eller firhjuling på opparbeidede stier. «Supen Pøbb»er en særegen pub, og et unikt samlingssted for både bogøyværinger, feriefolkog båtturister».