- Det var budsjettert med helt urealistiske inntekter. Det er det også for inneværende år, sier økonomisjef Thomas Sandvik i Frøya kommune.

Frøya kultur- og kompetansesenter stod ferdig sommeren 2014, og ble innviet i september samme år. Bygget huser videregående skole (som fylkeskommunen er ansvarlig for) og Frøyas kommunale kulturhus.

Økonomisjef Thomas Sandvik