Som en god livsglede ambassadør kom Charlotte Audestad hjem tilHitra for å underholde på helsetun og omsorgshjem. Charlotte troppet scenevantopp på dagligstua og fylte rommet med musikkformidling som gikk rett hjem hosdet godt voksene publikum.

- Jeg synes Livsglede for eldre er en utrolig flott og ikke minst viktig organisasjon, og jeg er imponert over de frivillige og den innsatsen som legges ned for at de eldre på øya skal ha et godtog verdig tilbud, sier Charlotte.

START VIDEOEN "GI MÆ EI NÅL" VED Å KLIKKE PÅ HOVEDBILDET

Med sittvenstrehendte fingerspill tok Charlotte publikum ut på en reise mellom brennhetkjærlighet og røde bensinnåler. Og alle som en fulgte de nøye med da Charlotteluftet litt ubrukt materiale, ei låt tilegnet Charlottes egen akupunktør.

- Jeg driver å jobber med ei ny plate nå og skal jobbe i studioganske intenst inn i sommermånedene. Ei fin plate stilmessig med mange dyktigemusikere denne gang også, legger hun til.

- Jeg føler meg veldig heldig og privilegert som får jobbe med en så fantastisk produsent som Jostein Ansnes i Øra Studio. Vi har plukket dyktige musikere som kommertil å kle musikken utrolig godt. Andreplata fortsetter i samme landskap som den første, men tekstene er kanskje hakket skarpere i kantene, sier Charlotte.