IKT-problemer har ført til at elektroniske søknader til Frøya kulturskole ikke har kommet fram, selv om det har sett ut slik for søkerne. Det opplyser rektor Toril Antonsen Aae ved Frøya kulturskole. Hun forteller at hun har nylig fått informasjon om at søknader er sendt til kulturskolen uten at de har nådd fram til kulturskolen.

- Det er uvisst hvor lenge dette har vært et problem, men det kan ha oppstått allerede i januar i år, skriver hun til lokalavisa.

- Når systemet fungerer, kommer søknadene direkte til min mailadresse. Nå viser det seg dessverre at flere søknader er lagt inn uten at jeg har fått mail om dette. Jeg vet dette gjelder tre søknader, men det kan jo hende at det gjelder enda flere. Det er visst heller ikke mulig å hente opp de søknadene som evt. skulle ha vært sendt og videresende dem til meg nå, selv om problemet er avdekket og løst. Dette er veldig synd, og vi håper nå vi kan finne ut hvor mange dette gjelder. Vi jobber dessuten med å forhindre at dette skal skje igjen, sier Antonsen Aae.

Kulturskolens bønn nå er at de som har søkt plass ved Frøya kulturskole fra høsten 2014 uten å ha fått bekreftelse på at søknaden er mottatt, søker på nytt innen fristen. Link til søknadsskjema finnes på kulturskolens nettsider.

Egentlig er søknadsfristen til kulturskolen 1.mai for høstsemesteret, men på grunn av disse problemene utvides fristen til 15.mai i år.