Dette bildet viser elevene ved Forsnes skole på Sør-Hitra i 1972:

Foran fra venstre: Børge Knudsen og Knut Storvik.

2.rekke:  Ellinor Athammer, Inger Forsnes og  Sissel Forsnes

3. rekke: Margareth Dalen, Monika Schei, og Elisabeth Knudsen,

4.rekke: Roger Athammer og Arne Lervåg.

Bakerst: Turid Athammer, Janne Forsnes og Terje Engvik.