Frøya formannskap har fordelt årets tilskudd til kulturaktiviteter. Av potten på 300.000 kroner settes 216.000 av til idrettslag. Disse pengene skal fordeles av idrettsrådet.

De resterende pengene ble fordelt slik:

Sørburøy skolekorps 3 000

Frøya skolekorps 3 000

Frøya Teaterlag 3 000

Mausund Seniordans 2000

Sangkoret Havdur 3000

Frøya Turlag 3 000

Hamarvik grendalag 6 000

Grendalaget Lyngblomst 6 000

Uttian grendalag 6 000

Skjønhals kretslag 6 000

Flatval grendalag 6 000

Stølan kretslag 6 000

Dyrvik grendalag 6 000 ​

Nesset grendalag 6 000

Titran grendalag 6 000

Klubben grendalag 6 000

Bogøy velforening 6 000

Frøyværingen 1 000

Disse hadde søkt, men fikk ikke penger:

Humanetisk forbund

Frøya revmatikerforening

Frøya historielag

DID-Sørfosen​

Vedtaket ble gjort etter at Arbeiderpartiets gjorde en mindre endring der de tok 2000 kroner fra idrettsposten, og tilførte dette som ekstra til Havdur og Mausund seniordans.