– Gå pilegrimsvandring med guide på mobilen Dette er et nytt tilbud langs Kystpilegrimsleia i Møre og Romsdal og Trøndelag - nå kan du gå pilegrim med digital guide på øret! Løsningen lanseres tirsdag 21.juni på 10 steder langs kysten. Vi gleder oss! skriver Regionalt pilegrimssenter Smøla i en pressemelding.

En ny type pilegrimsvandring

Å gå pilegrim er en gammel tradisjon som strekker seg snart tusen år tilbake i tid, reisen til Trondheim og Nidarosdomen – Olav den helliges grav. Noen går pilegrim av religiøse grunner, noen for å oppleve kulturhistorie, noen for naturopplevelsen og noen for andre årsaker. Felles for dem er at de har brukt veifar som flere titallstusen fra hele Nord-Europa og verden har gått på før dem – og langs denne veien ligger kulturminnene som perler på en snor.

Nå skal pilegrimen ledes inn i et nytt univers der ny teknologi tas i bruk. Sammen lanserer nå Regionalt pilegrimssenter Smøla og Experio AS smartguiden Voice of Norway på 10 nøkkelsteder langs Kystpilegrimsleia i Møre og Romsdal og Trøndelag. Stedene Herøy, Borgund, Giske, Veøy, Kvernes, Smøla, Dolm, Sula, Ørlandet og Indre Fosen koordineres av pilegrimssenter Smøla og utgjør kjerneopplevelsen i pilegrimsreisen i de to fylkene.

Gode historier på norsk og engelsk

«Vi har samlet de beste historiene og nyttig informasjon fra hvert sted. Sammen med gode bilder utgjør det innholdet i smartguiden. Historiene er lest inn på både norsk og engelsk. Guidingen er lokasjonsbestemt, det betyr at pilegrimen automatisk kan lytte til forskjellige historier rundt omkring på de plassene de befinner seg på. Guiden skal være enkelt og intuitivt å bruke, slik at vandrerne får en lærerik og flott opplevelse underveis, når det passer for dem» skriver pilegrimssenteret.

-Dette åpner opp nøkkelstedene for helårsbruk på en helt ny måte, sier Berit Johanne Vorpbukt, som for tiden fungerer som daglig leder ved pilegrimssenteret på Smøla.

-Ja, historieboka har fått et digitalt format, legger Laila Skaret til. Hun er stedlig representant på Smøla og forteller om tidligere erfaringer med smartguiden til Voice of Norway.

Gratis guiding

-Her på Smøla har vi hatt tilbudet siden 2020, sier Skaret. Vi har opplevd at denne formen for selvstendig og tidsuavhengig guiding, er noe folk setter pris på, og i tillegg er dette en sporløs og bærekraftig løsning. Tilbakemeldingene har vært udelt positive. Dessuten er tilbudet gratis og det krever bare at du har en smarttelefon der du kan laste ned appen Voice of Norway.

Regionalt pilegrimssenter Smøla ble etablert våren 2020 og skal bidra aktivt opp mot de 10 nøkkelstedene i fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag - 10 steder som kystpilegrimen møter langs sin vei.

– Det arbeides kontinuerlig for at pilegrimene skal få en reise som berører. Pilegrimsreiser er en tradisjon i de fleste religioner, ei reise til et helligmål. De som vandrer i dag, definerer selv både motivasjon og mål for sin reise. Uansett er dette en reise med mye historie, en reise i fotsporene til mennesker som har gått her før oss – de historiene vil vi gjøre tilgjengelig for alle.

Finansiering av prosjektet 

– Prosjektet er muliggjort med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune sitt flerårige prosjekt “Ein bit av historia” som har som mål å gjøre historiske veier bedre kjent og mer brukt. Digital formidling av kulturarven, er én måte dette kan gjøres på.