Grzegorz og Tomasz bruker nettene på himmelen. Denne kvelden delte de fine bilder, hi-tech teleskoper og utrolige historier