Kirkeveien fra Fjellvær til Nordbotn ble bygget på 30-tallet. Mange av karene i grenda fikk arbeid her i ei tid da det ellers ikke var flust om arbeid og utkomme. Eldre folk kan huske å ha gått til far som arbeidet på veien, med sildsuppe i ei spann når det nærmet seg middagstid. Noe senere ble veien brukt når man skulle ta båten som hadde anløp på Nessa på Nordbotn midt på natta.

Veien har aldri hatt noen god standard. I dag er den delvis i bruk som traktorvei, delvis er det nærmest sti. Den brukes mye som turvei, og gir tilgang til to av utfluktsmåla Øyenes velforening har satt opp på øyene, nemlig Dyrafjell og Storvågfjellet. På kommunens kart over Hitra er den avmerket som sti.

Første pinsedag 19. mai arrangerer menighetsrådet felles vandring langs kirkeveien til gudstjenesten i Nordbotn kirke, med utgangspunkt på Fjellvær gjestegård.

Store og små er velkommen til å delta, men det passer best å ha med bæremeis til småbarn etter som det ikke er barnevognstandard på veien. I rolig tempo tar turen bortimot en halvtime.