Mens Hitras landskjente stjerner Anders Jektvik og Margaret Berger kom i siste avdeling av hitterkvelden, var det fullt av lovende artister også i første del. Se bildene fra første avdeling: