Som kystkommuner har øyværingene alltid vært tett knyttet til sjøen og havet. Folk i alle tider livnært seg av det havet gir og brukt sjøen som ferdselsåre, både for handel og frakt.

Når vi snakker om sjømenn, er det ofte bare menn vi tenker på. Men også mange kvinner har hatt sitt arbeid knyttet til sjøen.

Under Kystmuseets ”Lørdagsreff” 31. august vil Bente Heggvik holde et foredrag som handler om kvinner som hadde sjøen som arbeidsplass.

Heggvik er hitterværing og bosatt i Trondheim der hun er i gang med en mastergrad i Kulturminneforvaltning ved NTNU. Sjøfartshistorie er et stort interessefelt for henne og det siste året har hun jobbet med prosjektet «Førstereis» ved Trondhjems Sjøfartsmuseum der hun har intervjuet menn og kvinner fra Hitra, Frøya og Trondheim, om deres opplevelser fra da de reiste til sjøs for første gang.

Dette var også tema for hennes bacheloroppgave som ble levert våren 2013.