Med 40 millioner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet, kan Riksantikvaren nå fordele til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

- Kystkulturen forteller historien om Norge. Det er et betydelig beløp vi nå setter av til fartøyvernet. I årets statsbudsjett er det gitt ekstra tiltakspenger som bidrar til å styrke den maritime kulturarven. Erfaringen viser at den støtten vi gir, utløser en stor innsats også fra de frivillige, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.

Fredet

Det finnes i dag over 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet opprettholdes av innsatsen til flere tusen frivillige, som legger ned mange arbeidstimer innen vedlikehold, istandsetting og drift.

- Det er viktig at flere av våre historiske fartøy er i drift, slik at flest mulig kan oppleve fartøyene i sitt rette miljø. Fartøyvernet er helt avhengig av innsatsen fra de frivillige og årets tildeling er et viktig supplement til deres arbeid, sier riksantikvar Jørn Holme.

Tampen fra Frøya fotografert på gjestebrygga i Trondheim

Nye penger til Tampen

I Sør-Trøndelag er det sju båter som får glede av fartøyvernmidler i år. En av disse er frøyabåten "Tampen " som eies av Svein Nordhammer. Han får nå 916.000 kroner for å bevare den ærverdige båten.

Tampen er også tidligere tildelt fartøyvernmidler. I 2012 fortalte Svein Nordhammer at båten skulle fraktes til Hardanger fartøyvernsenter i Nordheimsund, hvor den skulle restaureres etter antikvariske metoder.

- Hardanger fartøyvernsenter er spesialister på dette arbeidet. De skal blant annet skifte planker utenpå skroget, skifte kjølboler og lage nye rekker til Tampen, etter gamle metoder de brukte på den tiden da båten først ble bygd, fortalte Svein Nordhammer den gang.

Den opprinnelige frøyabåten "Tampen" ble bygd i 1902, og ombygget i 1948.

Ellers bevilges det i år til vårt fylke 100.000 kroner til Epo, 1.037.000 til Gamle Stoksundferja, 1.049.000 til Hansteen, 716.000 til Hermes, 224.000 til kaptein Dyre og 300.000 kroner til Sørhavn.

Hvem kan få tilskudd?

For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet.

Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og lokalt engasjement, og legger vekt på å få en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

Tampen fra Frøya fotografert på gjestebrygga i Trondheim