Mausund-forfatter Vidar Oskarsons bøker om Oda og folket i Spåhålet på Mausund  kan bli et historisk spel, dersom finansieringen går i orden. Oskarson har tatt initiativ til det nye spelet, og har gått med seg kunstner Marte Hellem fra Verdal. Hun bidrar med manus og egenproduserte sanger og melodier.

"Oda fra havet" har søkt kommunen om et engangsbeløp på 100.000 kroner i støtte til gjennomføringa av spelet. Ifølge kommunens sakspapirer er første oppsetning planlagt i det nye kulturhuset på Sistranda 23.-24. mai 2014. Deretter er ønsket å flytte oppsetningen til Mausund og gjennomføres annethvert år.

Etter planene ønsker initiativtakerne å blande lokale og profesjonelle kunstnere etter samme modell som brukes i spellet om ”Heilag Olav” og i ”Maren” på Hitra.

- Flere kommuner rundt oss begynner å bygge sterke merkevarer i kultursegmentet. Som  Maren, Den siste viking, Fru Guri av Edøy, Heilag Olav. Nå er det på tide at Frøya kommer på dette spelkartet, sier Vidar Oskarson til froya.no.

Initiativtakeren håper på økonomisk støtte både fra kommune og næringsliv, da de planlagte forestillingene skal ha et budsjett på 600.000 kroner. Rådmannen er svært positiv til initiativet, men beklager at det ikke er avsatt penger til slike formål. Når spørsmålet om kommunal støtte skal opp for politikerne i formannskapet til uka, er innstillinga fra administrasjonen derfor å gå for avslag.

- Frøya kommune har i Kommuneplanens samfunnsdel fokus på å få gjennomført Titranspelet og ev. Gulltransportspelet minst hvert 2. år, men dette har vist seg vanskelig da ingen har påtatt seg ansvaret for selve gjennomføringen. Gjennom initiativet fra Vidar Oskarson er muligheten her for å få oppsatt et lokalt spel.  Et spel vil også bidra til å oppfylle et annet punkt i samfunnsdelen, ”styrke Frøya som festivalkommune”. Videre heter det i samfunnsdelen at det skal ”satses mer på gjestespill innen dans, teater og musikk”, skriver administrasjonen i sin utredning.

Videre heter det:

"For å få satt opp denne type forestillinger er vi helt avhengige av at privatpersoner eller organisasjoner tar rollen som ildsjeler . Rådmannen ser meget positivt på initiativet som er i tråd med intensjonene i kommunens samfunnsdel, dessverre er det ikke midler avsatt i årets budsjett for å kunne yte det tilskuddet det søkes om. Rådmannen håper allikevel at tiltaket kan realiseres. "