Dette bildetr viser elevene ved Sørburøy skole i 1964.

Bakerst f.v.:Rolf Haugen -  Mariann Verøy - Lillian Haugen - Dagrunn Verøe - Ellinor Haugen -Turid Værøe

Andre rekke:Ragnhild Haugen - Dagfinn Gården - Rose Verøy - Kjell Melkvik - Anne Karin Berg - Ole Herman Berg

Første rekke: Eldbjørn Haugen - Jonny Haugen -  Odd Haugen - GeorgMelkvik - Iren Haarstad